Česky Slovensky

Svatební program

Svatební program si sestavíte podle Vašich vlastních požadavků a je čistě individuální. Následující program je samozřejmě jen ukázka. Program obecně doporučujeme, Je to lepší z hlediska organizace a hosté budou vědět, kdy se co děje a nemusíte je všude shánět. Není nic horšího než chystat nějakou svatební hru nebo zábavu a mít všechny hosty rozprchnuté od tanečního sálu po bar.

Pokud přijedete na svatební hostinu pozdě nebo brzy, je dobré hosty upozornit na tzv. svatební čas a požádat všechny, aby si hodinky nastavili na tento čas. Tím pádem pak všechno půjde jak má a můžete se držet svatebního programu.

14:32 Svatební oběd
15:29 – 16:38 Svatební hry I.
16:39 Krájení svatebního dortu
17:02 První tanec nevěsty a ženicha
Druhý tanec nevěsty, ženicha a rodičů nevěsty a ženicha
Při třetím tanci hosté vytančí nevěstu, ženicha a jejich rodiče
17:59 Příchod večerních svatebních hostů
18:11 Svatební hry II. - Svatební sportka
Svatební kvíz
19:46 Vybírání vyplněných svatebních tiketů
20:04 – 21:04 Večerní svatební raut
21:05 Volná zábava

KrásnáSvatba.cz - Mgr. Barbora Tocauerová, U Švédské kaple 60, 747 05 Opava, email: info@krasnasvatba.cz, Telefon: +420 731 089 709